Προϊόντα

    Τα φυτώρια Κάνουρα ασχολούνται με την παραγωγή οπωροφόρων δέντρων (κερασιάς, ροδακινιάς, βερικοκιάς, μηλιάς, αχλαδιάς, ροδιάς) και ελιας (ελληνικές και ισπανικές ποικιλίες). Στο φυτώριο μας υπάρχει πλήρης έλεγχος και φροντίδα των φυτών σε όλα τα στάδια τους (φύτευση υποκειμένων, εμβολιασμός και εκρίζωση δενδρυλλίων).Τα υποκείμενα που χρησιμοποιούνται στο φυτώριο μας εκτός των σπορόφυτων που χρησιμοποιούνται για τον πολλαπλασιασμό της βερικοκιάς είναι από κύτταρο (GF677, MXM14,CAP 6P, GISELA6).

    Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των φυτωρίων Κάνουρα είναι ότι έχουν την έδρα τους σε μια περιοχή που δεν είναι επιβαρυμένη από δενδρώδεις καλλιέργειες και έτσι δημιουργούνται οι άριστες συνθήκες για την παραγωγή φυτικού υλικού απαλλαγμένο από ιώσεις, βακτήρια και ασθένειες. Ταυτόχρονα με τον καιρό δημιουργούνται και μητρικές φυτείες (βερίκοκα, κεράσια ,ροδάκινα και ελιές) για ακόμη καλύτερο έλεγχο στον εφοδιασμό εμβολίων και μοσχευμάτων.