Βερίκοκα

  Όλες οι ποικιλίες βερικοκιάς στο φυτώριο μας είναι εμβολιασμένες σε σπορόφυτο που παρουσιάζει άριστη συμφωνία με όλες τις ποικιλίες, δεν παρατηρούνται φαινόμενα αποκόλλησης μεταξύ εμβολίου υποκειμένου και δεν εκπτύσσουν παραφυάδες στην βάση. Το μόνο μειονέκτημα που παρουσιάζουν είναι η ακαταλληλότητα τους για βαριά και κακώς στραγγιζόμενα εδάφη.

  Ποικιλία Ανθοφορία
  AURORA(SPRING BLUSH)  ΠΡΩΙΜΗ 
  ORANGE RENT ΜΕΣΟΠΡΩΙΜΗ
  SUN GIANT  ΟΨΙΜΗ
  TOM COT ΜΕΣΟΠΡΩΙΜΗ
  HARCOT ΠΡΩΙΜΗ
  ΜΠΕΜΠΕΚΟ ΟΨΙΜΗ
  SABATINI ΠΟΛΥ ΟΨΙΜΗ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ