Κεράσια

  Tα δενδρύλλια κερασιάς που διαθέτουμε στο φυτώριο μας είναι εμβολιασμένα σε υποκείμενα που παράγονται από μεριστωματικό πολλαπλασιασμό.

  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

  CAB 6P(Prunus cerasus)
  Υποκείμενο κερασιάς κατάλληλο για βαριά εδάφη με μικρή διαπερατότητα. Η αντοχή του σε ασβεστούχα εδάφη είναι ως 9 % και θεωρείται κατάλληλο για επαναφυτεύσης. Ο νανισμός που προκαλεί στις εμβολιαζόμενες ποικιλίες κυμαίνεται από 10-30% με αποτέλεσμα τα δέντρα να μπαίνουν νωρίτερα στην καρποφορία σε σχέση με τα σπορόφυτα. Παρουσιάζει αρκετά καλή συμφωνία με τις περισσότερες εμβολιαζόμενες ποικιλίες.

  MAXMA 14 (P.maxaleb X P.avium)
  Υποκείμενο κερασιάς κατάλληλο για εδάφη με καλή στράγγιση και χαμηλό ποσοστό βροχοπτώσεων. Παρουσιάζει ευαισθησία στην φυτόφθορα και ανθεκτικότητα στην ψευδομονάδα. Ο νανισμός που προκαλεί κυμαίνεται από 20-40% σε σχέση με το σπορόφυτο και σε σύγκριση με το CAB 6P παρουσιάζει πολύ μικρότερο ποσοστό παραφυάδων ενώ η συμφωνία με τις περισσότερες ποικιλίες είναι άριστη και τα δέντρα μπαίνουν γρήγορα στην καρποφορία.

  Αυτές είναι οι βασικότερες ποικιλίες που εμβολιάζονται στο φυτώριο μας οι οποίες έχουν αξιολογηθεί και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τους τις καθιστούν άριστες για διάδοση. Παράλληλα με αυτές διαθέτουμε και άλλες ποικιλίες οι οποίες αξιολογούνται τώρα.

  Κατεβάστε εδώ το Eγχειρίδιο Kαλλιέργειας Kερασιάς.

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ